Brännvinsglaset

Glasblåsarmästarna på Skrufs glasbruk i Småland tillverkar Ruus af Selknäs konnässörspetsglas i kristall.

På småländska Skrufs glasbruk har yrkeskunskapen bevarats. Glasblåsarna är kvar och har deltagit i utformandet av en aromkupa anpassad för kryddat brännvin som Spirae. Henrik Aflodal har ritat glaset efter omfattande sessioner med olika provningsglas. Inspiration kommer från det klassiska spetsglaset som kombinerats med den beprövade provningskupan. Aromerna koncentreras i botten av glaset och släpps försiktigt ut via den övre koniska mynningen, allt för att mildra spritigheten och förstärka smakerna. Foten är högst individuell, fyra glasvingar vridna i flytande tillstånd av glasblåsartänger. Formen är hämtad från ett tyskt spetsglas tillverkat i början av förra seklet. Intentionerna har tolkats mästerligt av Skruf där glasen görs för hand ett i taget av en skicklig glasblåsare.